AUDIOTRIP - your virtual guide

Download AudioTrip for free

Trip of the month

Zwiedzanie Biskupina rozpoczynamy od Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego. W budynku znajdują się kasy, pomieszczenia dla przewodników i osób prowadzących lekcje muzealne. Na monitorach, w holu głównym, można zapoznać się z terminami imprez organizowanych przez muzeum oraz innymi informacjami dotyczącymi jego działalności, zakup wydawnictwa i pamiątki. W salach multimedialnych wyświetlany jest 30 minutowy film o wykopaliskach w Biskupinie w wersji polskiej i angielskiej. Z budynku udajemy się przez tory kolejki do wejścia do rezerwatu. Zatrzymamy się w kilku punktach, zaznaczonych na mapie. Gdy tylko dotrzemy do odpowiedniego punktu, nagranie odtworzy się automatycznie. Można też wybrać je samodzielnie z listy, jeśli zajdzie taka potrzeba. W każdej chwili można wcisnąć “pauzę”, by przerwać na moment lub zatrzymać się w jakimś miejscu na dłużej. Aby kontynuować wystarczy wcisnąć “play” i opowieść rozpocznie się na nowo w miejscu, w którym przerwaliśmy. Przy każdym punkcie na ekranie telefonu wyświetlą się dodatkowe informacje, fotografie oraz reprodukcje uzupełniające historię.

See the whole catalogue

How it works?

No matter where you are, you can get complete information via device

always carried around with you and thus taken on a tour as well.

Join our community Forum

What do people think?