AUDIOTRIP - your virtual guide

Our authors

Fundacja Hereditas

Warszawa

FUNDACJA HEREDITAS powstała po to, by chronić dziedzictwo kulturowe. Jest organizacją pożytku publicznego, działa na terenie całej RP, jej biuro znajduje się Warszawie, w secesyjnej kamienicy z 1906 roku.

CEL FUNDACJI: Celem fundacji jest ochrona dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie kulturowego, cywilizacyjnego i społecznego rozwoju kraju. FUNDACJA PROWADZI DZIAŁANIA: edukacyjne, wydawnicze, promuje polskie dziedzictwo, także poza granicami kraju. Hereditas zrealizowała dotąd kilkadziesiąt projektów (w tym międzynarodowe) oraz projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. PRIORYTETY DZIAŁAŃ: 1. Ochrona dziedzictwa postindustrialnego poprzez propagowanie wiedzy o zabytkach przemysłu i techniki, kreowanie programów adaptacji obiektów postindustrialnych do nowych celów, inwentaryzacje / katalogowanie zachowanych zasobów dziedzictwa przemysłu i techniki (m.in. http://katalog.fundacja-hereditas.pl); 2. Działania edukacji kulturalno-artystycznej skierowane do dzieci i młodzieży: upowszechnienie wśród najmłodszych wiedzy o polskim dziedzictwie kultury, wolontariat młodzieży przy pracach inwentaryzacyjnych, program "Młody Opiekun Kulturowego Dziedzictwa", "adopcje" zabytków przez młodzież itp.; 3. Projekty wydawnicze - publikacje z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, materiały konferencyjne, katalogi, albumy itp.; 4. Opieka nad dobrami kultury: ochrona, interwencje, konserwacja, rewitalizacja, łącznie z pozyskiwaniem źródeł finansowania, opracowaniem programów adaptacji obiektów zabytkowych do pełnienia nowych funkcji, pracami budowlano-konserwatorskimi itp. Fundacja Hereditas jest wydawcą najstarszego ogólnopolskiego czasopisma poświęconego ochronie dóbr kultury "SPOTKANIA Z ZABYTKAMI" (ukazuje się od 1978 r.).

Author's trips