AUDIOTRIP - your virtual guide

Warszawskim Szlakiem Niepodległości

Warszawskim Szlakiem Niepodległości

Na przedpolu przypadającej w roku 2018 setnej rocznicy przekazania Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną zwierzchnictwa i naczelnego dowództwa nad podległym jej Wojskiem Polskim, poczucie jedności i dumy narodowej koncentruje myślenie Polaków na dobru wspólnym, jakim jest wolna i niezawisła Rz... more

List of multimedia

Author

Fundacja Hereditas

community member

FUNDACJA HEREDITAS powstała po to, by chronić dziedzictwo kulturowe. Jest organizacją pożytku publicznego, działa na terenie całej RP, jej biuro znajduje się Warszawie, w secesyjnej kamienicy z 1906 roku. see profile

Reviews

Vote »
(rank 5 - votes 4)

Definitely check this one also