AUDIOTRIP - your virtual guide

Sosnowiec - Opowieści Nieobecnych

Sosnowiec - Opowieści Nieobecnych

Centrum dzisiejszego Sosnowca ma nowożytny rodowód, jednak niektóre dzisiejsze dzielnice powstały już w średniowieczu. W przypadku Zagórza, Milowic i Klimontowa, pierwsze wzmianki o istnieniu tych osad pochodzą z XIII wieku. Najwięcej dzielnic dziesiejszego Sosnowca zbudowano jednak w XVIII i XIX wi... more

Reviews

Vote »
(-)

Definitely check this one also