AUDIOTRIP - your virtual guide

Kraków - dzielnica Podgórze

Kraków - dzielnica Podgórze

W średniowieczu te tereny były niezamieszkałe. Dzieje Podgórza rozpoczęły się na nowo dopiero po pierwszym rozbiorze Polski, gdy weszło ono w skład Cesarstwa Austriackiego. W czasie II wojny światowej znajdowało się tu Żydowskie getto. Z tym przewodnikiem poznasz burzliwą i tragiczną historię Po... more

Reviews

Vote »
(-)

Definitely check this one also